Η Ford συμμετέχει στο Data-Sharing Network και στην Auto Industry Initiative

-Η Ford γίνεται μέρος του Catena-X, ενός δικτύου που δημιουργήθηκε για τη θέσπιση προτύπων δεδομένων για την αλυσίδα αξίας του αυτοκινήτου και τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ όλων των συντελεστών.

 

-Η Ford είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Responsible Supply Chain Initiative, διασφαλίζοντας την κοινωνική συμμόρφωση, την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος στις αλυσίδες εφοδιασμού.

 

-Η εταιρεία δεσμεύεται να βελτιώσει την αλυσίδα εφοδιασμού και προσπαθεί να συνεργαστεί με οργανισμούς που προστατεύουν ενεργά τους ανθρώπους και τον πλανήτη.
Catena-X Automotive Network

 

Ως ψηφιακό οικοσύστημα και δίκτυο συνεργασίας, το Catena-X θα δημιουργήσει ενιαία πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε όλη την αλυσίδα αξίας του αυτοκινήτου. Η Ford ενώνει ένα ευρύ φάσμα συνεργατών από τις επιχειρήσεις και την επιστήμη σε αυτήν την άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ εταιρειών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

 

Οι τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν τη διαχείριση ποιότητας, τη συντήρηση, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη βιωσιμότητα. Η ομαλή ροή δεδομένων μεταξύ των μελών και των παγκόσμιων συνεργατών τους θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαχείριση ζητημάτων σε περίπτωση πιέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού, ελλείψεων πρώτων υλών και παρακολούθησης ανταλλακτικών και να τα αντιμετωπίσει γρήγορα. 1 Η συμμετοχή της Ford με το Catena-X θα βοηθήσει την εταιρεία να βελτιώσει τη βιωσιμότητα, να διασφαλίσει ότι τηρούνται τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταστήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού ακόμη πιο διαφανείς.

 

Υπεύθυνη Πρωτοβουλία Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Η Ford είναι ένα από τα 14 ιδρυτικά μέλη αυτής της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από τη Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας VDA (Verband der Automobilindustrie). Ο στόχος του RSCI είναι να αναπτύξει μια τυποποιημένη αξιολόγηση για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των εταιρειών στις αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής συμμόρφωσης των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.